แม่สอด พี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์ ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ปีเหม่าเคอได

95

แม่สอด พี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์ ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ปีเหม่าเคอได

เมื่อเวลา 18.00 น. จนถึงภาคค่ำ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.สรรพสริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยนายสุพร กาวินำ ประธานเครือไต ท่าสายลวด ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องชนเผ่า ร่วมเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ปี๋เหม่าเคอไต หลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 11 ปี2565 จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 26 -27 ธันวาคม 2565

สำหรับงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ปี๋เหม่าเคอไต ได้จัดเป็นประเพณีของบ้านแม่ตาว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด โดยใช้วัดไทยวัฒนารามเป็นศูนย์กลาง การจัดงานมากว่า 10 ปีแล้ว ถือได้ว่าเป็นประเพณีประจำถิ่น ที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปี๋เหม่าเคอไตพร้อมกับพี่น้องชาติพันธ์ุและเครือข่ายเคอ ไต ที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลากว่าร้อยปี

ถึงแม้นว่าสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 จะทำให้การจัดงานต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลา 3 ปีที่ผ่าน วันนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว ชมรมเครือไต ท่าสายลวด ในนามคณะจัดงานจึงได้มีมติให้จัดงานนี้ขึ้นเหมือนเดิม เพื่อ สืบทอดต่อยอดและพัฒนาประเพณีวัฒนธรรมของทุกชาติพันธุ์ อันได้แก่ ไทยใหญ่, พม่า, กระเหรี่ยง, ปะโอ่, ลาว, ไทย และ ไทยล้านนา พร้อมทั้งอนุรักษ์ เผยแพร่ ประเพณีทุกชนเผ่า ที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อเนื่องสืบไป ทั้งนี้สำหรับภายในได้มีการแสดงของพี่น้องชนเผ่า สับเปลี่ยนเวียน มาร่วมแสดงความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น