กรมปศุสัตว์ คัดเลือกพระโคแรกนาขวัญ และพระโคสำรองเป็นพันธุ์โคพันธุ์ขาวลำพูน เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือ ต้องเป็นโคเพศผู้ ที่มีลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งได้ทำการคัดเลือกพระโค เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2 คู่

โดยเป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด เขามีสีขาว เป็นลำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนพระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561


สำหรับโคขาวลำพูนเป็นโคที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ที่จังหวัดลำพูน จึงเรียกโคพันธุ์นี้ว่า “โคขาวลำพูน” ซึ่งเป็นโคพื้นเมืองที่เกษตรกรไทยในเขตภาคเหนือเลี้ยงสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้ใช้แรงงานในไร่นาและเทียมเกวียน โคขาวลำพูน เป็นโคที่เลี้ยงง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง คือ ผสมพันธุ์ติดได้ง่ายสามารถให้ลูกได้ทุกปี และมีความทนทานต่อโรคแมลงต่างๆ

อีกทั้งเป็นโคที่มีขนาดใหญ่กว่าโคพื้นเมืองทั่วไป รูปร่างสูงโปร่ง ลำตัวสีขาว พู่หางยาวเป็นพวงสีขาว และมีรูปทรงเขาเป็นรูปเชิงเทียนที่สวยงาม ซึ่งเป็นลักษณะเด่นประจำพันธุ์ มองดูมีสง่าและสวยงามมาก จากคุณสมบัติที่มีลักษณะเด่น และเป็นลักษณะเฉพาะพันธุ์ โคขาวลำพูน จึงได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้มีการเลี้ยงโคขาวลำพูน เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเสริมรายได้ในชุมชน จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ โครงการเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง มีโคพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว โคแม่พันธุ์จำนวน 8 ตัว อยุธฟาร์ม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง โคพ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัวโคแม่พันธุ์จำนวน 9 ตัว และ สุขปรีดาจิตรฟาร์ม หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ โคพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว โคแม่พันธุ์ จำนวน 8 ตัว

Cr: สนง.ปชส.ลำพูน ภาพ/ข่าว