อบจ.อุตรดิตถ์ นำรถเอกซเรย์โควิด -19 ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

94

อบจ.อุตรดิตถ์ นำรถเอกซเรย์โควิด -19 ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนป่ากั้ง ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายเจริญ นาคปิ่น ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดกรองไว สู้ภัยโควิด – 19 วัณโรคปอดและมะเร็งปอดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) และยังไม่ได้รับการเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของปอด รวมถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอดและมะเร็งปอด ซึ่งในครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนกว่า 200 ราย

การจัดทำโครงการฯดังกล่าว เป็นการบูรณาการด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการให้บริการเชิงรุกในการคัดกรองวัณโรคปอดและมะเร็งปอด พร้อมให้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และลดอัตราการเสียชีวิตได้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน