พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของมอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนจังหวัดตาก

111

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของมอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนจังหวัดตาก


วันที่ 26 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ จำนวน 200 ชุด มอบให้กับกำลังพล ทหาร ตำรวจ และ อส. ฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านมอเกอร์ไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ

โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ พร้อมตั้งปณิธานจะจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ กองกำลังชายแดน ทหาร ตำรวจ มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ตามแนวชายแดนในพื้นที่ ระวังป้องกันการเฝ้าตรวจ และการป้องกันชายแดน
การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้