พิษณุโลก รร.เซนต์นิโกลาส มอบถุงปันสุข เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่

149

พิษณุโลก รร.เซนต์นิโกลาส มอบถุงปันสุข เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30 น. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธาน มอบ”ถุงปันสุข” แก่ประชาชนชุมชนโดยรอบโรงเรียนฯ ณ ลานหน้าอาคารซาตา มารีอา โรงเรียนเชนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย โรงเรียนเชนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง”ถุงปันสุข”ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ประชาชน โดยรอบโรงเรียน จำนวน 11 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนราเมศวร ,ชาญเวชกิจพัฒนา ,มาลาเบี่ยง ,วิสุทธิกษัตริย์ ,พระองค์ดำ ,รถไฟสามัคคี ,กัลยาณมิตร ,วัดหนองบัว ชุมชนราชพฤกษ์ ,ชุมชนวิเศษไชยชาญ และมหาจักรพรรดิ รวม 300 คน

ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญ และส่งต่อความสุขแก่ชุมชนรอบโรงเรียนเชนต์นิโกลาส เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่ อีกด้วย #เทศบาลนครพิษณุโลก #จังหวัดพิษณุโลก