ร้อย ปจว.นย. นรข.เขตเชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ อ.เชียงแสน

133

ร้อย ปจว.นย. นรข.เขตเชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ อ.เชียงแสน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65 เจ้าหน้าที่ บก.นรข.เขตเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ น.อ.ศราวุธ เถื่อนบุญ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นํ้าโขง เขตเชียงราย นำโดย น.ต.กฤษฏิน โชตินอก ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มาตรวจเยี่ยมกำลังพล ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งมาปฏิบัติราชการกับ นรข.เขตเชียงราย

โดยนำกำลังพล ทำกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อต้านภัยหนาวในช่วงฤดูหนาวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยได้ส่งมอบความรัก ความสุข ความอบอุ่น ให้แก่ นักเรียนเตรียมอนุบาล ซึ่งจะเติบโตและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย