อุตรดิตถ์ พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

130

อุตรดิตถ์ พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น.นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล” โดยมี นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นายศิวัชร์ ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวลับแลให้การต้อนรับ

โดยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสงสีเสียง “ตำนานรัก… เมืองลับแล” รับประทานขันโตกดินเนอร์ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในบริเวณงานท่านสามารถสัมผัสถนนคนเดิน ถนนวันวานเมืองลับแล การแสดงกระบองไฟ การละเล่นย้อนยุคแบบไทยๆ รำวงสนุกสนานแบบไทยและวงดนตรีย้อนยุค แตรวงบ้านตาล และบทเพลงจากสมพร เมืองลับแล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในการยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนฐานรากและประเทศชาติ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน