“ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า”ครั้งที่ 3
มอบรายได้ให้ รพ.อุ้มผาง

จังหวัดตาก รพ.อุ้มผาง สำนักงาน ททท.สำนักงานตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อหารายได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าในคน มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เปิดเผยว่า จังหวัดตาก สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก เป็นแกนหลักในการจัดโครงการ “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า แม่สอด-อุ้มผาง” ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 จัดหารายได้เป็นทุนมอบให้แก่กองทุนเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผางและสถานบริการสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้จักรยาน ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ กิโลเมตรละ 1 บาท ตลอดเส้นทาง 1,219 โค้ง สมัครได้ที่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


นายแพทย์วรวิทย์ กล่าวว่า เวลา 06.00 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน ณ จุดสตาร์ทหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด พบพระ อุ้มผาง จนถึงจุดสิ้นสุด โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง เวลา 21.00 น. เช็คยอดนักปั่น นักปั่นรับประทานอาหาร เข้าที่พัก และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เส้นทางท่องเที่ยว Fun Ride 50 กิโลเมตร (ปล่อยตัวหน้าที่ว่าการอำเภออุ้มผาง) เวลา 05.30 น. นักปั่นจักรยานรายงานตัว ลงทะเบียน รับประทานอาหาร เวลา 06.30 น. ทำการปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เวลา 6.30-12.30 น. นักปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานเส้นทาง อุ้มผาง – ปะละทะ – อุ้มผาง เวลา 16.00 น. อพท.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขันโตกนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผู้ติดตาม พร้อมทั้งทำพิธีมอบรายได้ทั้งหมด ให้กับตัวแทนโรงพยาบาลอุ้มผาง


วันที่ 20 พ.ค.2562 (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) เวลา 07.00 น. นักปั่นเตรียมตัวเดินทางกลับแม่สอด
เวลา 09.00 น. นักปั่นที่จะเดินทางกลับ รวมตัวกันที่ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเพื่อเดินทางกลับ นักปั่นที่ต้องการท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย เวลา 14.00น. นักปั่นถึงอำเภอแม่สอดอย่างปลอดภัย

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก แจ้งว่า เส้นทางปั่นจักรยานทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก มีน้ำตกทีลอซู ทีลอเร ทีละจ่อ ปิโตโกร และเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ผืนป่าที่สวยงามเป็นระดับต้นของประเทศ และติดอันดับโลก ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวไทยและเทศ มาท่องเที่ยวอุ้มผาง หลายหมื่นคน การปั่นจักรยานขึ้นดอยทะลุฟ้า จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ สำนักงาน ททท.ให้การสนับสนุน.

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว