ปีใหม่ม้ง ชาวไทยภูเขาแต่งชุดชนเผ่า ร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่สวนสาธารณะเกากลางน้ำ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โดยก่อนเริ่มเปิดงาน ผู้ร่วมงานทุกคน ได้ร่วมพิธี เจริญจิตภาวนา เป็น เวลา 1นาที เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จากนั้นได้มีกิจกรรมการเปิดงาน เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งขบวนพาเหรดพี่น้องม้ง การแสดงเปิดงาน จากนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 4 กว่า 300 ชีวิตที่ สะท้อนถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าม้ง การเดินแบบ แสดงความสวยงามของผ้าทอ จากกัญชง ตลอดจน การละเล่นพื้นบ้าน ทั้งการโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การยิงหน้าไม้ แบบภูมิปัญญาที่สืบทอด กันมารุ่นต่อรุ่น การประกวดมิสม้งตากหรือธิดาม้ง การประกวดหนูน้อยอนุรักษ์ผ้าใยกัญชง ตลอดจนการแสดงของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

ซึ่งงานประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2565 นี้ หลังต้องว่างเว้นงดการจัดงานประเพณี จากสถานการณ์โควิด 19 เป็นเวลากว่า 2 ปี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสร้างความรัก ความผูกพันกันของทุกคนในชนเผ่า เป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบต่อไป