ตม.เชียงราย ลงนาม MOU กับภาคเอกชน ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

132

ตม.เชียงราย ลงนาม MOU กับภาคเอกชน ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

ตม.จว.เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5

วันที่ 22 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.เชียงราย พร้อมด้วย รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย , สว.ตม.จว.เชียงราย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงราย ได้จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดมาตรการร่วมกันในการคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเข้ามา เป็นอาสาสมัครมูลนิธิ พร้อมทั้งเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ป้องกันไม่ให้ไปกระทำความผิดกฎหมายในราชอาณาจักร พร้อมนี้ได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการ
กำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิ เข้ามาเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงราย โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสถานศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์ วิสต้า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย
0882692681