พะเยา ทหารเร่งทำฝายรับมือภัยแล้ง กว๊านพะเยาน้ำลดลงต่อเนื่อง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังในพื้นที่ไม่มีฝนตกมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยทหารมณฑลทหารบกที่ 34 เร่งเข้าทำฝายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่ระดับน้ำในกว๊านพะเยาลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นการสูญเสียของการระเหยของน้ำมากกว่า 100,000 ลิตรต่อวันรวมทั้งการใช้น้ำโดยปกติ ปริมาณน้ำลดลงวันละกว่า 200,000 ลิตร โดยปริมาณล่าสุดระดับน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 15.34 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำจากแม่น้ำอิง ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พบว่ามีการแห้งขอดจนไม่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ได้ในช่วงนี้ เป็นสภาพภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้สภาพพื้นที่หลายแห่งเกิดสภาวะภัยแล้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 ได้เข้าดำเนินการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในการกักเก็บน้ำโดยได้ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ดำเนินการในพื้นที่หลายแห่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง

ขณะที่ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ในขณะนี้ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค่าสูญเสียจากการระเหยของน้ำในแต่ละวันมากกว่า 100,000 ลิตร เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำโดยปกติแต่ละวันแล้วในพื้นที่จังหวัดพะเยา ใช้น้ำจากกว๊านพะเยาพะเยา มากกว่า 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาก็จะลดลงและจะสามารถใช้ได้ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 15.34 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเติม ภาวะวิกฤตน้ำจากกว๊านพะเยา ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2559