พิษณุโลก เปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” อำเภอบางระกำ

136

พิษณุโลก เปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” อำเภอบางระกำ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางระกำ โดยมีนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจัดงานจำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อสืบสานงานประเพณี ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอำเภอ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สู่ระดับสากล โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ในโอกาสนี้มี นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ร่วมพิธีเปิดงาน จัดโดยความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนในพื้นที่

ภายในงานมีขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และริ้วขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้หญ่บ้าน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดเรียงความนักเรียน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “บางระกำคัพ” ประจำปี 2565 การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียน การประกวดทำอาหารจากปลา การแสดงฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาบูชาหลวงพ่ออินทร์ การแสดงดนตรีของเยาวชน การโชว์อัตลักษณ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การแสดงแบบ “ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น ตระการตา การกุศล” กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ & ชุมชน OTOP บางระกำ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย