ปปส.ภาค 6 เปิดภาพลับ ’บ้านกลางป่า”เตรียมปั้นสนามยิงปืน 100 ล้านบาท ”สามเหลี่ยมทองคำ”

255

ปปส.ภาค 6 เปิดภาพลับ ’บ้านกลางป่า”เตรียมปั้นสนามยิงปืน 100 ล้านบาท ”สามเหลี่ยมทองคำ”

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวลกฏหมายยาเสพติดแก่สื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และสุโขทัย) ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้เป็นโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางประชาสัมพันธ์ เจตนารมณ์ หลักการและสาระสำคัญของประมวลกฏหมายยาเสพติด ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมเผยแพร่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีเป้าหมายแก้ปัญหายาเสพติด โดยมี นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 6 เป็นวิทยากรหลัก พร้อมวิทยากรจากภายนอก อาทิ ตำรวจภาค 6, ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก, สาธารณสุข ฯลฯ

นอกจากนี้ ผอ.ปปส.ภาค 6 ยังระบุถึง”บ้านกลางป่า”ที่นายชูวิทย์ ระบุถึง การใช้เงินจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศ เพื่อมาสนับสนุนหน่วยงานยาเสพติดของไทย แล้วนำเงินไปสร้างบ้านอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แท้จริงนั้น เลขาธิการ ป.ป.ส. รับโอน“หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ” เมื่อ 21 มี.ค.65 ซึ่งเป็น อุทยานหอฝิ่นเดิม ที่เคยรวบรวมนิทรรศการความเป็นมาของฝิ่นและสารเสพติดเปิดให้ประชาชนเข้าชม มาตั้งแต่ปี 2548 แต่ระยะหลังไม่ได้พัฒนา ป.ป.ส. จึงตั้งเป็น วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.)International Narcotics Control College รับมอบพื้นที่ 156 ไร่ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จุดที่มีแม่น้ำสบรวบไหลลงสู่แม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า) เป็นพื้นที่ป่า

ซึ่งผ่านพิจารณาการของคณะกรรมการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำมะและป่าสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในระยะเวลา 30 ปี ต่อมา UNODC ยังสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนหนึ่งเพื่อใช้พัฒนา วปส.อีกด้วย
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า “หอฝิ่น” นั้นคือ อดีตครั้ง “สมเด็จย่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จทอดพระเนตรบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อันเป็นแหล่งปลูกฝิ่น แหล่งใหญ่ของโลก ต่อมามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินจัดตั้งหอฝิ่นขึ้นเพื่อให้ความรู้กับประชาชน ภัยอันตรายจากหอฝิ่น

กระทั่งเกือบปีที่ผ่านมา นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พัฒนาเป็น วปส.สถานที่ฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและยุทธวิธีล่าสุด คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อนุมัติเงินงบประมาณปี 66 วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการประมูลจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารห้องพักสัมมนา และมีสนามยิงปืน บริเวณหน้าประตูทางเข้า โดยภายในนั้น มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ห้องฝึกอบรม ช่วงยิงปืนแบบอัตโนมัติในร่มจำนวน 15 ช่องยิง เป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสนามยิงปืนอีกด้วย ถือว่าเป็นสนามยิงปืนครบวงจร ทันสมัย เนื่องจากมีสถานที่อบรมท่ามกลางวิวอันงดงามของ สามเหลี่ยมทองคำ