อัยการสูงสุด เปิดบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์

209

อัยการสูงสุด เปิดบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์

นายสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการศาลสูง ภาค 6 กล่าวว่า ตามที่อัยการสูงสุดมีนโยบายขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการให้บริการและเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกฎหมายอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจัดให้มีโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

อธิบดีอัยการศาลสูง ภาค 6 กล่าวอีกว่า โดยเปิดให้บริการนำร่องในระยะแรก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วทุกจังหวัด รวมทั้งสำนักงานอัยการจังหวัดสาขา เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

นายสมพงษ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้ตั้งโต๊ะให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย โดยมีพนักงานอัยการ 1 คน นิติกร 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนเข้าเวร ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการให้แก่ประชาชน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  โครงการมีประโยชน์กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

“ปัจจุบันประชาชนได้รับทราบเดินทางมารับบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนทั่วไปติดวันทำงาน เพราะฉนั้นในการช่วยเหลิอประชาชน จะมารอวันธรรมดาอย่างเดียวคงไม่ได้ จึงต้องให้ยริการในวันเสาร์ ทำให้มีความลำบากในการมาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งมีหลายเรื่อง ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่จะมีผลทางกฎหมาย เช่น การรับมรดก การทำนิติกรรม สัญญา การได้รับผลกระทบทางกฎหมายจะแก้อย่างไร การคุ้มครองสิทธิ์ที่ได้รับทางกฎหมายมีอะไรบ้าง เป็นต้น ” อธิบดีอัยการศาลสูง ภาค 6 กล่าว