ผบ.กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 นำกำลังพลสวดมนต์ “โพชฌังคปริตร” ถวาย “พระองค์ภา

111

ผบ.กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 นำกำลังพลสวดมนต์ “โพชฌังคปริตร” ถวาย “พระองค์ภา”

พันโท ศราวุฒิ อุนจะนำ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว สวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยใช้บทสวด “โพชฌังคปริตร” ณ อาคารอัศดรร่วมใจ กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3

ขณะที่กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการเตรียมแปลงเพาะปลูกและกำจัดวัชพืช ออกจากแปลงเกษตร ที่เป็นตัวทำลายรวมทั้งคอยแย่งแร่ธาตุอาหาร แย่งน้ำ แย่งปุ๋ย หรืออาจนำโรคหรือแมลงต่าง ๆ มาทำลาย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ที่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

นอกจากนี้กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะด้านปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื้อพืชผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเลี้ยงให้กำลังพลของหน่วยได้รับประทานอีกด้วย