เชียงราย เปิดงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด 15-24 ธ.ค.

135

เชียงราย เปิดงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด 15-24 ธ.ค.


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด 2565 พร้อมด้วยนางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการอำเภอแม่สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

โดยงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ในระหว่างวันที่ 15-24 ธ.ค 2565 ซึ่งงานกุศลในครั้งนี้ได้มีการประกวดร้องเพลงหลายประเภท การแข่งขันชกมวยการกุศล ในวันที่ 18 ธ.ค.2565 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 ตำบลในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ประจำปี 2565 ในครั้งนี้

บก.เจี๊ยบ แม่สายนิวส์ออนไลน์/ รายงาน