สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดเตาอบเค้กรับปีใหม่ สร้างอาชีพนักศึกษาตั้งเป้า 1000 ปอนด์

77

สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดเตาอบเค้กรับปีใหม่ สร้างอาชีพนักศึกษาตั้งเป้า 1000 ปอนด์

ร้าน 11 cafe ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อาคารฝึกอบรมวิชาชีพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษาร่วมกันเปิดสัปดาห์เค้กและคุกกี้ เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566

เพื่อส่งเสริมธุรกิจนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ 11 café สานฝันสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและโภชนาการ โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย มาร่วมเป็นแขกและสักขีพยาน ในงานแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนมาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว

นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กล่าวว่า สถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร มีความต้องการแรงงานฝีมือด้านอาหารและโภชนาการ ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี จึงได้เปิดสัปดาห์ส่งความสุขด้วยเค้กและคุกกี้ และเปิดเตาอบในวันที่ 14 ธันวาคม-28 ธันวาคม 2565 รวม 2 สัปดาห์ พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการนำแผนธุรกิจของนักศึกษา

ภายใต้แบรนด์ 11 café สานฝันสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและโภชนาการ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ออกร้านจำหน่ายเค้ก คุกกี้และเค้กหลากหลายหน้า ขนาด 1 ปอนด์ ราคา 200 บาท ขนาด 2 ปอนด์ ราคา 380 บาท และขนาด 3 ปอนด์ ราคา 520 บาท เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2566 ราคาพิเศษผ่านช่องทางหน้าร้านที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ช่องทางออนไลน์คิวอาร์โค้ด 11 คาเฟ่ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การบริหารธุรกิจตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่าย การจัดการหลังร้านแบบครบวงจร นอกจากนี้แบรนด์ 11 คาเฟ่ ยังเป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต่อยอดถึงแพ็กเกจจิ้ง การออกไอเดียถุงผ้าตามแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาทุกสาขาวิชาอีกด้วย

ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอน และจัดหาอุปกรณ์การสอนที่ยังขาด เพื่อมุงหวังให้นักเรียน นักศึกษาได้มีนวัตกรรมสายอาชีพที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการทางตลาด โดยตั้งเป้าหมายสำหรับปีนี้ไว้ที่ 1000 ปอนด์ มูลค่าประมาณ 300,000 บาท ยอดรวมคุกกี้ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่คุกกี้ธัญพืช คุกกี้คอร์นเฟลกส์ และคุกกี้อเมริกันรสดั้งเดิม

ผู้ที่สนใจสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-9929007 และ 091-9-3973730 โดยจะปิดเตาหยุดรับออร์เดอร์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565