แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในสวนสุขภาพ บชร.3

104

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในสวนสุขภาพ บชร.3

วันที่ 14 ธ.ค. 65 ที่บริเวณสวนสุขภาพ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 3 ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดกองทัพภาคที่ในครั้งนี้

การจัดงานการจัดงานกาชาด กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดขึ้นที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นการจัดงานปีที่ 2 เพื่อจัดหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการทหารพันธุ์ดี การจำหน่ายผลผลิต ใน โครงการทหารพันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 การจำหน่ายสินค้าของครอบครัวกำลังพล และกิจกรรมนันทนาการ อาทิ การแสดงดนตรี และการแสดงของบุตรหลานกำลังพล โดยเน้นการจำหน่วยสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา เป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นจัดหารายได้ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และเป็นประชาสมพันธ์กิจกรรมทางทหารต่อการช่วยเหลือประชาชน ตลอดทั้งเผยแพร่ผลงานของสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่นำผลผลิต จากโครงการทหารพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

นอกจากนั้นยังมีร้านค้าจากประชาชนหลายพื้นที่นำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายภายใน งานอีกจำนวนมาก ตลอดทั้งยังสามารถมาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแห่งนี้ได้ ตลอดเวลา โดยทางค่ายจะเปิดประตูค่ายด้านหลังแยกโคกช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถเข้าออกโดยไม่ต้องแลกบัตรผ่าน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 ธันวาคม นี้