พะเยา..ผู้ว่าฯนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ที่บริเวณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลา ประชาคมจังหวัดพะเยา โดย มีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา