คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

153

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา จำนวน 786 ร่าง โดยมี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี

พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ อดีตคณบดีฯ , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ , ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และญาติมิตรของอาจารย์ใหญ่ จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พร้อมใจร่วมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แสดงความเคารพและรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะต่างๆด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่