สสจ.พิษณุโลก ออกตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบในร้านหมูกระทะ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภญ.อัปสร บุญยัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างวัตถุดิบในร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง

โดยเก็บตัวอย่างปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด สไบนาง แมงกระพรุน ตรวจหาการเจือปนของสารฟอร์มาลีน เก็บตัวอย่างเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ลูกชิ้น ตรวจหาการเจือปนของสารบอแรกซ์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เก็บตัวอย่างตรวจทั้งหมด 38 ตัวอย่าง ผลสงสัยพบการเจือปนของสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกรอบ 2 ตัวอย่าง ซึ่งได้ขอความร่วมมือเจ้าของร้านนำออกจากจุดตักอาหารในทันที

โดยจะได้ขยายผลในการค้นหาต้นตอแหล่งที่มา และประชาสัมพันธ์ให้แต่ละร้านจัดหาชุดทดสอบสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์มาไว้ประจำร้าน เพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง อันเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านของตนต่อไป