อุตรดิตถ์ แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่ง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 2022”

184

อุตรดิตถ์ แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่ง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 2022”

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายกัมพล หฤทัยวิจิตรโชค ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นายธนพงษ์ คิดอ่าน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายเอนก อ่วมแจง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายนิคม คล้ายชม ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสานสัมพันธ์สายใย เรียงร้อยดวงใจชาวน้ำเงินชมพู ภายใต้แนวคิด “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ทีี่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อเติมเต็มความรักและความห่วงใยของครอบครัวภายในรั้วน้ำเงินชมพู เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ และเพื่อจัดหารายได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบกึ่งเดินวิ่ง กึ่งแรลลี

โดยเริ่มตั้งแต่ประตูโรงเรียนอุตรดิตถ์ฝั่งประตูอินใจมี ผ่านสี่แยกโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าถนนแปดวา มุ่งหน้าสู่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักตลอดจนผ่านถนนประชานิมิต และสิ้นสุดจุดเส้นชัยที่ประตูโรงเรียนอุตรดิตถ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 2 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกายพร้อมร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามระดับชั้น

โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน อีกทั้งลุ้นรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมจุดต่าง ๆ ใน 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้ ม.1 สนามกีฬาบาสเก็ตบอล ม.2 สนามกีฬาเทนนิส ม.3 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ม.4 บริเวณศาลาจตุรมุข ม.5 ประตูฝั่งศูนย์ราชการจังหวัด ม.6 สวนสาธารณะจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ เพราะทางโรงเรียนอุตรดิตถ์มีการวางแผนเส้นทางและจัดระบบความปลอดภัยตลอดกิจกรรม รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ หรือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองด้วยการสั่งซื้อเสื้อตัวละ 250 บาท รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมนำเข้าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน