พิษณุโลก เปิดงานกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพลายเพชร อำเภอบางกระทุ่ม

210

พิษณุโลก เปิดงานกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพลายเพชร อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพลายเพชร ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อพลายเพชร (ชั่วคราว) หน้าสำนักงานที่ดิน ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพลายเพชร และในการนี้มี นายศรายุทธ คชพงศ์ และ นางณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในงานมีมหรสพมากมายไห้ชมฟรี อาทิ ดนตรี ลิเก และการแสดงโชว์มังกรเงินมังกรทอง จากจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ มาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม