เชียงใหม่ อัญเชิญมาลัยข้อพระกร ถวายราชสักการะ”เจ้าดารารัศมี”คล้ายวันสิ้นพระชนม์ 9 ธ.ค.

วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 07.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพวงมาลัยข้อพระกร ไปถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 9 ธันวาคม 2565 ณ กู่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ ภายในวัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นอนุสาวรีย์ที่บรรจุพระอัฐิของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้งเก้าพระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งอัฐิของเจ้านายผู้ถือกำเนิดโดยตรงจากเจ้าหลวงเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริเวณด้านข้างกู่บรรจุพระอัฐิ จะมีพระบรมธาตุเจดีย์วัดสวนดอกเคียงข้างอยู่ ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา นับตั้งแต่แรกสร้างเมื่อปี พ.ศ.1916 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระสุมนเถระนำมาจากกรุงสุโขทัย เป็นองค์พระเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบศิลปะลังกาผสมสุโขทัย สูง 24 วา และมีพระเจดีย์อยู่ประจำทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน