บชร.3 เตรียมงาน”กาชาดทหารพันธุ์ดี” รายได้ทูลเกล้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

209

บชร.3 เตรียมงาน”กาชาดทหารพันธุ์ดี” รายได้ทูลเกล้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 ธ.ค. 65 ที่เรือนรับรอง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) พร้อมด้วย รอง บชร.3 แถลงข่าวการเตรียมงานกาชาดของกองทัพภาคที่ 3 โดยใช้พื้นที่สวนสุขภาพของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นพื้นที่จัดงาน จัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำหรับการดำเนินจัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์หลัก เป็นการจัดหารายได้เพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2565 ภายในสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3)

ภายในงานการชาดโครงการทหารพันธุ์ดี จะมีการจัดนิทรรศการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการนำผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ในโครงการทหารพันธุ์ดีมาวางจำหน่าย อาทิพืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ไข่เป็ด ข้าวสารอินทรีย์ สินค้าโอท้อปกลุ่มแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3 และที่สำคัญจะมีการนำผักดองจากสวนจิตรดามาจำหน่ายเพียง 120 กระปุก เท่านั้น รวมทั้งสินค้าจากภาคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมจำหน่ายภายในงานอีกจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมและรายได้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

สำหรับผู้ที่ต้องการนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน สามารถติดได้ที่กองกำลังพล บชร.3 ส่วนผู้จะมาซื้อสินค้า หรือมาเที่ยวภายในงาน สามารถเดินทางเข้าประตูหลังค่ายโคกช้างได้อย่างสะดวกสบาย เพราะทางค่ายไม่มีการตรวจบัตรเข้าออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน โดยไม่มีการแลกบัตรแต่อย่างใด ส่วนประตูด้านหน้าของค่าย ทาง บชร.3 ยังคงมีการตรวจบัตรเข้าออกเหมือนเดิม ผู้ที่จะเข้าด้านหน้าต้องแลกบัตร หรือทำสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าค่ายได้อีกทางหนึ่ง

โดย บชร.3 เปิดให้ผู้ต้องการสติ๊กเกอร์เข้าค่าย สามารถติดต่อขอทำ โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาคู่มือรถยนต์ ยื่นขอทำสติ๊กเกอร์ ซึ่งจะเสียค่ายสติ๊กเกอร์เพียง 20 บาทเท่านั้น โดยจุดจัดงานสามารถจอดรถยนต์ได้กว่า 200 คัน

พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 11.00 น. แม่ทัพภาคที่ 3 จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการงานกาชาดทหารพันธุ์ดี จึงขอเรียนเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจมารร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าจากโครงการทหารพันธุ์ดี พร้อมกับสามารถร่วมบริจาคภายในงาน หรือแจ้งบริจาคส่วนได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถมาออกกำลังกายภายในสวนสุขภาพในเวลาเดียวกัน