พิษณุโลก จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          

วันที่5 พฤษภาคม2562 เวลา08.30 . ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้เทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาคที่3 พลตำรวจโทสุธีร์เณรกัณฐีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสากว่า2,000 คน  เข้าร่วมในพิธีและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

            

ในเวลา16.00 . ชาวพิษณุโลกจะได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีโรงครัวพระราชทานร่วมประกอบอาหารบริการประชาชน

            

สำหรับกำหนดการในวันที่6 พฤษภาคม2562 เวลา15.30 . พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

            

การแต่งกายข้าราชการ: เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุดสวมหมวก/ จิตอาสา: แต่งเครื่องแบบจิตอาสา/ ประชาชนทั่วไป: เสื้อสีเหลืองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมในงานตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr: .ปชส.พิษณุโลกภาพ/ ข่าว