“จ้าวเหรียญทอง” นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้า 12 เหรียญทอง

453

“จ้าวเหรียญทอง” นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้า 12 เหรียญทอง “พิจิตรเกมส์”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเข้าชิงชนะเลิศจำนวน 5 รุ่นสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพิจิตร ผลปรากฎว่าสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง 5 รุ่น สรุปผลการแข่งขันฯ ครั้งนี้ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คว้าเหรียญทองมาได้ถึง 12 เหรียญทอง “ครองจ้าวเหรียญทอง” ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

นอกจากนี้นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้ 1 เหรียญทองแดง 1 เหรียญทองแดง และกีฬาวูซู ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน (ผลการแข่งขัน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 )

มวยสากล🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
1.ธัญวรัตน์ โพนทัน เหรียญทอง รุ่น 48 กก.
2.วรดา พุทธโกษา เหรียญทอง รุ่น 51 กก.
3.ฐิติมา อรุณสว่าง เหรียญทอง รุ่น 54 กก.
4.อนัดทา เพ็งแก้ว เหรียญทอง รุ่น 60 กก.
5.สรวิชญ์ จันทระ เหรียญทอง รุ่น 46 กก.
6.ทิตฎิพงษ์ อินทร์กอง เหรียญทอง รุ่น 49 กก.
7.ณัฐภูมิมินทร์ ทองกล่ำ เหรียญทอง รุ่น 52 กก.
8.อภิชิต แจ่มดี เหรียญทอง รุ่น 56 กก.
9.ธนาวัฒน์ สังข์เงิน เหรียญทอง รุ่น 64 กก.
10.สุทธิพงษ์ สีทองสา เหรียญทอง รุ่น 69 กก.
11.นันทวัฒน์ ทองกล่ำ เหรียญทอง รุ่น 75 กก.
12.ธีรภัทร ศิริรักษ์ เหรียญทอง รุ่น 81 กก.

มวยไทยสมัครเล่น 🥇
1.พัฒนา ศรีสวัสดิ์ เหรียญทอง รุ่น 42 กก.
2.ธนภัทร เป้จิ๋ว เหรียญทองแดง รุ่น 51 กก.

กีฬาวูซู 🥇
1.นายเศรษฐธร บุญจันทร์ เหรียญทอง
2.ภาคิน เที่ยงเอม เหรียญเงิน