ทัพนักกีฬามวย รร.กีฬา อบจ. พิษณุโลก คว้า 8 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก

160

ทัพนักกีฬามวย รร.กีฬา อบจ. พิษณุโลก คว้า 8 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ขอแสดงความยินดีทัพนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นและนักกีฬามวยไทยของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การสนับสนุนของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คว้า 8 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่38 “พิจิตรเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “สามัคคี สปิริต มิตรภาพ” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพิจิตร

มวยสากล
1.ธัญวรัตน์ โพนทัน เหรียญทอง รุ่น 48 กก.
2.วรดา พุทธโกษา เหรียญทอง รุ่น 51 กก.
3.ฐิติมา อรุณสว่าง เหรียญทอง รุ่น 54 กก.
4.อนัดทา เพ็งแก้ว เหรียญทอง รุ่น 60 กก.
5.สรวิชญ์ จันทระ เหรียญทอง รุ่น 49 กก.
6.ธนาวัฒน์ สังข์เงิน เหรียญทอง รุ่น 64 กก.
7.สุทธิพงษ์ สีทองสา เหรียญทอง รุ่น 69 กก.
มวยไทย🥇
1.พัฒนา ศรีสวัสดิ์ เหรียญทอง รุ่น 42 กก.