พะเยา พสกนิกรร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พ.ค.62 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกรวย ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธี บรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีการ จัดโรงครัวจิตอาสา บริการอาหาร น้ำดื่ม และหน่วยแพทย์ค่อยให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย