พะเยา สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

วันนี้ 5 ธ.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านใหม่ท่ากลอง ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชึ่งสืบสายความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวชองนาเกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำนาข้าว ที่นับวันจะเลือนหายไป จึงได้สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าว

นาย สหพัฒน์ พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านใหม่ท่ากลอง กล่าวว่า เพื่อนที่นาทั้งหมด 12 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่นาของชุมชน การทำนานี้เป็นโครงการทุกวันแม่เกี่ยววันพ่อซึ่งในวันนี้ ได้นำชาวบ้านมาทำการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์วันที่ 5 ธ.ค 65 ชึ่งชาวบ้านใหม่ท่ากลองได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ด้วยวิธีการธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ ชึ่งชาวบ้านร่วมกันลงแปลงนา เพื่อเก็บเกี่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านใหม่ท่ากลองที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และเข้ามาร่วมกันลงแขกทำกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เพื่อรู้รักสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตข้าวมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะข้าวดกงอกงามดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา