พิษณุโลก ชู “ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ปล่อยนักปั่นเลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์

205

พิษณุโลก ชู “ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ปล่อยนักปั่นเลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปล่อยตัว ขบวนนักปั่นการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขัน L’ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศและจากทุกมุมโลก เพื่อแสดงศักยภาพของพิษณุโลกที่เป็นเจ้าภาพ 3 ปี ติดต่อกันคือ ตั้งแต่ปี 2022-2024

โดยใช้จุดเด่นและอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในการเป็นดินแดน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักปั่นจากทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันและรับประสบการณ์ใหม่ก้าวสู่การเป็น World Cycling Destination แห่งใหม่ และพร้อมจะเป็น Brand NewCycling Event ของเมืองแห่งการปั่นด้วยมาตรฐานโลก โดยในการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ ระยะ 166 WAVE O , ระยะ 166 WAVE 1 และระยะ 66 WAVE 2

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปั่นระยะทาง 66 กิโลเมตร อีกทั้งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมปั่นในครั้งนี้ด้วย