กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ผลผลิตข้าวปทุมธานี 1

157

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ผลผลิตข้าวปทุมธานี 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยมี พลโท จิราวัฒน์ จุฬากุล ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group รวมทั้งกำลังพล และพี่น้องเกษตรกรร่วมเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี ในช่วงฤดูกาลทำนาปี 2565

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่แปลงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของคลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 143 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย สำหรับผลผลิตข้าวที่ได้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไป