พิษณุโลก “นายก อบต.สมอแข” ชี้แจง ตอบโต้ “ผู้กองปูเค็ม”ร้องทุจริต

759

พิษณุโลก “นายก อบต.สมอแข” ชี้แจง
ตอบโต้ “ผู้กองปูเค็ม”ร้องทุจริต

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเฟซบุ๊กโปรไฟล์ชื่อ “นายกทองม้วน พันธุรี ” นายก อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ทำการโพสต์ ชี้แจงเหตุการณ์กนณีที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อ “ผู้กองปูเค็ม” ได้ทำการโพสต์ Facebook กล่าวหาว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขทุจริต ในฐานะที่ดิฉันซึ่งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขสมอแข จึงขอชี้แจงดังนี้

1. การจัดซื้อวัสดุทราย เป็นการจัดซื้อวัสดุทรายกรองที่ใช้ในระบบน้ำประปา ด้วยวิธีการจัดซื้อกรณีเฉพาะเจาะจงไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง

2. มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยไปรับจากแหล่งผู้ขาย เพื่อมาให้คณะกรรมการตรวจรับที่ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (เนื่องจากเป็นการซื้อที่ไม่รวมค่าขนส่ง)

3. เมื่อพัสดุได้รับตรวจรับแล้ว กองช่างได้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและพนักงาน นำไปดำเนินการที่หน้างานคือซอย 6 และซอย 9 ของหมู่บ้านชินลาภ
ทาง อบต.สมอแข ได้เตรียมข้อมูลเพื่อทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อ “ผู้กองปูเค็ม” ได้นำไปโพสต์ไว้พร้อมแล้ว

“ซึ่งดิฉันมีความมั่นใจในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ เรามีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆเป็นประจำทุกปี ดิฉันอยากและพ่อแม่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และขอกำลังใจจากท่านในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนตำบลสมอแขให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณค่ะ”นายก ทองม้วน ระบุ