แม่ทัพภาคที่ 3 และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กว่า 5,000 คน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3, พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยพระสงฆ์ที่ร่วมพิธี เป็นพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก และพระสงฆ์ ที่บรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 41 รูป

จากนั้น เวลา 09.10 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลาพิบูลธรรม ขณะที่พระสงฆ์ ที่บรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมสวดคาถาชยันโตภายในวิหาร พร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งมีประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมกันนี้ ได้มีโรงครัวพระราชทาน คอยบริการอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ไว้ให้กับผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 5,000 คน ได้รับประทาน ตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันอีกด้วย