ป.ป.ช.พิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียนเพียบ อปท.แชมป์ พบแอบอ้างช่วยเหลือ-รับทำบัญชี วอนแจ้งด่วน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบเบื้องต้น 38 เรื่อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 1 เรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่องกระทรวงคมนาคม 1 เรื่องกระทรวงกลาโหม 1 เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1 เรื่อง และกรมประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง

นายสมยศ กล่าวอีกว่า เรื่องอยู่ระหว่างการไต่สวน 13 เรื่องได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2 เรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 1 เรื่อง

ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า การร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการที่พบเห็นการกระทำความผิดต่อหน้าที่สามารถร้องเรียน โดยการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ร้องเรียนด้วบตนเอง และผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.หรือผู้แอบอ้างว่า สามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือเรื่องคดีกับ ป.ป.ช.หรือ ไปรับทำบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินยื่นต่อ ป.ป.ช.ขอให้แจ้งโดยเร่งด่วน โทร.055-009973