พิษณุโลก ผบ.นพค.34 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าห่ม-ถุงยังชีพ และผู้ด้อยโอกาส อ.ชาติตระการ

129

พิษณุโลก ผบ.นพค.34 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าห่ม-ถุงยังชีพ และผู้ด้อยโอกาส อ.ชาติตระการ

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก รณยุทธ โพธารามิก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค ที่ อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากภัยหนาว และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่ก่างไกล

นอกจากนี้ พันเอก รณยุทธ โพธารามิก ผบ.นพค.34 ยังรุดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบผ้าห่มและถุงยังชีพถึงบ้านพัก ถือเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทยที่เน้นย้ำให้ดูแลประชาชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง