พิษณุโลก สปข. 4 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเชิญพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครื่องราชสักการะ พร้อมจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี

นอกจากนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ยังได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ติดตั้งไว้บนอาคาร พร้อมประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รอบอาคารสำนักงานอีกด้วย