กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นมหามงคลและเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสรับชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมในริ้วขบวนทุกนาย ซึ่งได้ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้งานพระราชพิธีมีความสง่างาม สมพระเกียรติ และจะได้เห็นถึงความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัยของกำลังพลที่เข้าร่วมในริ้วขบวนอันยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ครั้งประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่ง และจะจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย รวมทั้งเพื่อให้นานาชาติได้ประจักษ์ต่อสายตาว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงมีคุณูปการต่อประเทศและประชาชนคนไทยมากเพียงใด