พระ-เณร -แม่ชี 100 รูป เดินธุดงค์จาริกตามรอยพระศาสดา เผยแผ่พระพุทธศาสนา พะเยาสู่อินเดีย-เนปาล

วันที่ 24 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีขบวนเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาพร้อมเร็วกว่าร้อยลูกร่วมกันเดินธุดงค์จารึกเริ่มต้นจากพระธาตุจอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ตามโครงการเดินธุดงค์จาริกระหว่างประเทศ ไทย-อินเดีย-เนปาล ตามรอยพระศาสดา เป็นการปลุกเสกพระให้เป็นพระ ตามโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทย์ (หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร)​ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ให้ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกาได้ซ้อมเดินธุดงค์ข้ามประเทศตามรอยพระศาสดา พระพุทธเจ้า การเดินในแต่ละครั้งจะเดิน 10กม.แล้วพักและจะเดินไปเรื่อยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนพะเยา-เชียงราย เพื่อเตรียมพร้อมเดินข้ามประเทศ


พระโชคชัย ปภัสสโร ผู้ดำเนินการเดินธุดงค์จาริกระหว่างประเทศ ตามรอยพระศาสดาวัดดอยเทพนิมิต อ.แม่จัน จ.เชียงราย กล่าวว่า การเดินธุดงค์จาริกระหว่างประเทศ ตามรอยพระศาสดา เป็นการปลุกเสกพระให้เป็นพระ ตามโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทย์ (หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร)​ เจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิต อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นการฝึกอบรมพระเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเพื่อฝึกการเดินธุดงค์จาริกไปเดินธุดงค์ระหว่างประเทศไทยอินเดีย-เนปาล ต้นเดือนกพ.2566นี้ เดิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน การเดินธุดงค์ครั้งนี้มี พระภิกษุสงฆ์ไทยพระภิกษุสงฆ์ สปป.ลาว แม่ชีและอุบาสกอุบาสิกา รวมกว่า 100 รูป ร่วมเดินธุดงค์


คุณแม่ชี สุจิตตราส ธิดานาคราช อายุ66 ปี กล่าวว่า ได้เดินธุดงค์กับคณะพระสงฆ์ของหลสงพ่อ เดินมา5ปี แล้ว ปตที่ผ่านมาก็ได้ไปเดินที่ประเทศอังกฤษมา บวชชีมาตั้งแต่อายุ25ปี แต่ได้ลาและได้กลับมาบวชชีอีกจนถึงปัจุบันและได้เดินธุดงค์ ด้วยทุกครั้ง การเดินธุดงค์ทำให้สุขภาพดีแข็งแรง มีสมาธิ ด้วย