สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น1 อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ประธานพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 รองอธิบดีผู้พิพากษาหัวปน้าศาล ศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงนครไทย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา 

โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน10 รูป และปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดี และความปลื้มปิติครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย โดยตั้งมั่นที่จะทำคุณงามความดีเป็นพสกนิกรใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ และจะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมด้านตุลาการให้บ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป 

 หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10  เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯกอปรพระราชกรณียกิจในที่ใดจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นพระบารมี อันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

อัมพร ขุนกอง ภาพ/ข่าว