อบจ.พิษณุโลก ส่งเครื่องจักรกลสร้างถนนหลังถูกน้ำป่าพัดขาด บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินสายคลองเหมือง ระยะทางความยาว 1,300 เมตร เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะแก กับบ้านน้ำพึง หมู่ที่ 7 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

เพื่อช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งสองตำบลของอำเภอชาติตระการได้ใช้สัญจรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนกตกหนักต่อเนื่องจากและดินโคลนถล่ม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพัดสะพานคอนกรีตที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าสะแก และตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จนขาดเสียหายไม่สามารถใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการถมดินเพื่อทำเป็นเส้นทางเบี่ยงบริเวณสะพานน้ำพึง พร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกตัดขาดให้ประชาชนทั้งสองตำบลสามารถกลับมาใช้สัญจรได้ดังเดิมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน