พะเยา กรมทหารราบที่ 17เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เยี่ยมครั้งแรก ผลัด 2/65

 

วันที่ 21 พ.ย. 65 ที่กรมทหารราบที่ 17 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 เปิดให้ทำการเยี่ยมญาติทหารใหม่ พบปะทหารใหม่และครอบครัว ชึ่งในโอกาสที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 17 ได้เปิดให้ทำการเยี่ยมญาติเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่ เพื่อให้คลายความกังวลที่ลูกหลานเข้ามารับราชการทหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

โดยทางกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อน 1 วัน (24 ชม.)​ ของญาติทหารใหม่, การแบ่งโซนพื้นที่พักสำหรับญาติและทหารใหม่ตามหมวดหมู่, การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเตรียมการแยกฝึกทหารใหม่ ตามหมวดหมู่ แต่ละสถานี ต่อไป