จังหวัดพะเยา “ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง” ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ พิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค.2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกรวย ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธี บรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี โรงครัวจิตอาสา และหน่วยแพทย์ค่อยให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย

จากนั้น คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานใน พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วยพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 81 รูป เข้าร่วมพิธีด้วย

ซึ่งประกอบพิธี ไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ในการเจริญชัยมงคลถาคา พร้อมกัน โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก