พะเยา ชาวบ้านโวยผญบ.ไม่จ่ายค่าไฟ -ไม่มีน้ำใช้ เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านรวมตัวร้องนายอำเภอ

91

พะเยา ชาวบ้านโวยผญบ.ไม่จ่ายค่าไฟ -ไม่มีน้ำใช้ เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านรวมตัวร้องนายอำเภอ

วันที่ 21 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านร่องไฺฮ หมู่ 1 ต.แม่ใส อ.เมือง พะเยา กว่า 20 คนเดินทางเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ศาลากลาง จังหวัดพะเยา หลังประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ 5 วันที่ผ่านมา เพราะ ถูกตัดกระแสไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน เหตุ ผู้ใหญ่บ้านไม่ดำเนินการจ่ายค่าไฟฟ้า ทำให้ถูกตัดไฟฟ้าและไม่สามารถใช้น้ำได้เป็นเวลากว่า 5 วันจึงได้รวมกลุ่มทำหนังสือเข้าร้องเรียน ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้ช่วยดูแลความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยมีนายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัด อำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้รับเรื่องไว้ พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาทุกให้ชาวบ้าน พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในช่วงบ่ายของวันนี้พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไป

นางณฤทธิ์ชญาณ์ นานิน ตัวแทนชาวบ้านที่มานำหนังสือร้องเรียนมอบให้กับนายอำเภอได้กล่าวว่าที่ผ่านมา 5 วัน ชาวบ้านประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ ในการอุปโภคและบริโภคทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่มี การจ่ายน้ำ ให้ใช้เพราะ ถูกตัดกระแสไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจากทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องประปาหมู่บ้านไม่ชำระค่าไฟฟ้าทำให้ทางการไฟฟ้าต้องมาทำการตัดกระแสไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้จนต้องทำหนังสือเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอเมืองพะเยาในวันนี้

นายเกรียงไกร ภูนชา ชาวบ้าน
ร่องไฮ กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบเพราะชาวบ้านไม่ได้มีการเตรียมตัวในการเก็บน้ำไว้แต่อย่างใดทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนไปทั่ว และก็อยากให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาทำการติดตั้งน้ำประปาหรือจ่ายกระแสน้ำประปามีไว้ใช้ในหมู่บ้านในโอกาสต่อไป

นายศุภฤกษ์ การเร็ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยากล่าวว่า กรณีที่ ชาวบ้านร้องเรียน วันนี้ก็ได้ทำการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน โดยวันนี้จะได้นำเงินที่ติดค้างจำนวน 6,000 กว่าบาทหรือติดค้าง 1 เดือน ไปชำระค่าไฟฟ้า เพื่อจะได้มีไฟฟ้านำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ต่อไป

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาไม่เกิดน้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้านและไม่มีการเก็บค่าน้ำประปาแต่อย่างใดสำหรับการเก็บค่าหน่วยน้ำประปาคิดเพียง 5 บาทต่อหน่วยและค่ารักษาหม้อมิเตอร์ 10 บาท ซึ่งก็ไม่เพียงพอ แก่การนำไปชำระค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เพราะค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่าของการจัดเก็บค่าใช้น้ำในหมู่บ้าน ซึ่งก็จะได้มีการแก้ไขโดยจะเพิ่มเก็บค่าน้ำหน่วยละ 6 บาทจากมิเตอร์ 10 บาทเป็น 20 บาทเพื่อจะให้เพียงพอแก่การนำไปใช้ค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือนสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งก็ได้นำเงินจำนวนที่ติดค้างดังกล่าว 6,000 กว่าบาทนำไปชำระค่ากระแสไฟฟ้าในวันนี้เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ ในการอุปโภคและบริโภคและในขณะเดียวกันตนเองก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยไปซื้อน้ำประปา โดยใช้รถของ น้ำ ของอบต.แม่ใส นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้ใช้กันอย่างทั่วถึงเหมือนเดิม