แม่สาย ศุลากากรตรวจจับยาบ้า 4 แสนเม็ด ซุกซ่อนในกล่องสุราต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น. นางกัญญ์พิชญา บุญสม นักวิชาการด่านศุลกากรชำนาญการหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย ได้ทำการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งได้ทำการอายัดมาจากบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด (สาขาป่าเหมือดเส้นถนนบายพาส) อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวนหนึ่งโดยเหตุที่ทำการอาขัดไว้

เนื่องจากพบว่าพัสดุเหล่านั้นเป็นพัสดุที่ต้องสงสัย โดยบางส่วนมีลักษณะหีบห่อและน้ำหนักผิดปกติไม่เหมือนพัสดุโดยทั่วไป รวมทั้งได้ตรวจสอบพบว่า มีชื่อผู้ส่ง-ผู้รับ ครบถ้วนและพบว่าในกลุ่มพัสดุที่ต้องสงสัยดังกล่าว เป็นพัสดุภัณฑ์กล่องสุราต่างประเทศ จำนวน 8 กล่อง เมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบข้างในกล่องได้แอบซุกซ่อนยาบ้านับรวมได้ในทั้ง 8 กล่อง เป็นจำนวนกว่า 192 มัด รวม 384,000 เม็ด

เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สายชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวตามหลักฐานเอกสารส่งสินค้าฐานมีความผิด “ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเกท 1 ” เป็นความผิดตาม มาตรา 90 ประกอบมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด และ มาตรา 242 และมาตรา 246 ประกอบ มาตรา 252 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 พร้อมนำของกลางยาเสพติดส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อติดตามขยายผลหาแก๊งขบวนการยาเสพติดที่จับได้ในครั้งนี้มาดำเนินคดี

ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในด้านปกป้องสังคม ด่านศุลกากรแม่สาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามนโยบายของทางภาครัฐเข้มงวดในการตรวจคันบุคคลและยานพาหนะ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และการนำส่งไปจำหน่ายในส่วนกลางของประเทศ ทำให้สามารถดำเนินการจับกุมยาเสพติดได้เป็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทางด้านนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ของทางศุลกากร นายดิเรก คชารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย นายด่านศุลกากรแม่สาย นายบัณฑิต ตะเอ้กา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และร้อยตรีชัยทัศน์ กรานเลิศ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ได้มอบหมายให้นางกัญญ์พิชญา บุญสม หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝายสืบสวนและปราบปราม ศภ.3 ได้ร่วมด้วยทหาร ร้อย ม.3 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.2 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่สาย

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน