สมาคมขนส่งจังหวัดตาก เปิดงาน “TAK TRUCK SHOW 2022” พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง การขนส่งสินค้าสู่ระดับสากล

190

สมาคมขนส่งจังหวัดตาก เปิดงาน “TAK TRUCK SHOW 2022” พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง การขนส่งสินค้าสู่ระดับสากล

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุระชัย วีระสมเกียรติ นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตาก และคณะกรรมการขนส่ง จากทุกภาคของประเทศ ร่วมเปิด “TAK TRUCK SHOW 2022 ครั้งที่ 9

ทั้งนี้ สมาคมขนส่งจังหวัดตาก ได้จัดการประชุมใหญ่สามัย ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก ให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่ระดับสากล พร้อมจัดกิจกรรม การเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงาน เพื่อให้สมาชิกพบกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัย และสินค้าที่นำมาจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศไทยได้ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจขนส่งร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมขนส่งสินค้า ๆ ทั่วประเทศและในอาเซียน ตลอดจนสอดรับแนวคิด จากการประชุมเอเปค 2022 มีแนวคิดหลักคือ “Open. Connect. Balance.” (เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างสู่ทุกโอกาส การสร้างความเชื่อมโยงภูมิภาคในทุกมิติ และการขับเคลื่อนเอเปคสู่การเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน

ทั้งนี้ สมาคมขนส่งจังหวัดตาก มีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่ง สินค้า จากต้นทาง สู่ปลายทาง ทั้งการขนส่งสินค้าผ่านแดน พื้นที่ชายแดน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นฐานรากสำคัญ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจของประเทศ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น