130

อุตรดิตถ์ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัด

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น ณ.บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หลังเก่า

เนื่องด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 มกราคม 2566 ณ.บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ในงานนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดรณรงค์หาทุนในการดำเนินกิจการสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์

จึงได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรับบริจาค เงินหรือสิ่งของ จากหน่วยงานภาค ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา จึงขอเชิญชวน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถประสานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055 413 501
วันนี้ท่านช่วยกาชาด วันหน้ากาชาด

ช่วยท่าน ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน