349

ป.ป.ช.ภาค 6 – ป.ป.ช. พิษณุโลก  คว้ารางวัลผลงานดีเด่น อันดับ 1

ป.ป.ช. ประกาศรางวัลหน่วยงานในสังกัดประจำปี 2565 ทั้งหมดร่วม 21 รางวัล สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 ได้อันดับหนึ่งภารกิจการปราบปรามการทุจริต ‘ป.ป.ช.ภาค 6 – พิษณุโลก คว้ารางวัลผลงานดีเด่น

1.ประเภทสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ที่มีผลงานดีเด่น

1.1 รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6

1.2 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สอง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8

2.ประเภทสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น

2.1 รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก

2.2 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สอง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

2.3 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สาม ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี

3.ประเภทสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขนาดกลางที่มีผลงานดีเด่น

3.1 รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง

3.2 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สอง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี

3.3 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สาม ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร

4.ประเภทสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขนาดเล็กที่มีผลงานดีเด่น

4.1 รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ

4.2 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สอง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด

4.3 รางวัลดีเด่น ลำดับที่สาม ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง