ตม.เชียงแสน เข้มงวดคัดกรองขาเข้าประเทศช่วงการประชุม APEC ป้องกันค้ามนุษย์

132

ตม.เชียงแสน เข้มงวดคัดกรองขาเข้าประเทศช่วงการประชุม APEC ป้องกันค้ามนุษย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.เชียงแสน ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งที่จะข้ามไปยัง สปป.ลาว ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ในช่วงการประชุม APEC

ซึ่งในชวงการประชุม APEC ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการเข้มงวดตรวจคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากมีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หรือหากมีเอกสารครบถ้วน ก็จะมีกาคัดครองซักถามอย่างละเอียด โดยมีการประสานงานกับฝ่ายข่าวของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดและนำส่งข้อมูลสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าวติดตามต่อไป

โดยการเดินทางเข้า – ออกด่านพรมแดนมีทั้ง ชาวไทย ชาวลาว และชาวจีน เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อไปท่องเที่ยว และทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งที่อาคารด่านพรมแดนได้มีการปิดป้ายประกาศ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และถูกหลอกไปทำงานที่ผิดกฎหมาย

ผกก.ตม.เชียงแสน ได้ให้ข้อมูลว่า ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะเดินทางทั้งขาเข้า – ขาออก ประเทศ ให้ทราบถึงการถูกหลอกให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หรือถูกหลอกไปทำงานที่ผิดกฎหมาย เช่นการถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคลอเซ็นเตอร์ แก๊งสกิมเมอร์ พนันออนไลน์ การค้าประเวณี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการทำแผ่นพับ ทั้ง ภาษาไทย ลาว จีน

สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ได้แก่ เด็กสตรี และหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมีการจัดตั้งศูนย์คักกรองกลุ่มเสี่ยง ที่จะตกเป็นเหยื่อ ที่ บริเวณจุดตรวจขาเข้าของจุดผ่านแดนในความรับผิดชอบ โดยที่ อ.เชียงแสน ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก) และจุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาว ด้าน อ.เชียงของ ที่จุดผ่านแดนถวารสพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย และจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ก โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โดยตั้งแต่เปิดด่านพรมแดน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 – 31 ต.ค.65 ได้มีการคัดกรองตามกลุ่มเสี่ยงแล้ว รวมทั้งสิ้น 721 ราย โดยปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 401 คน โดยแบ่งเป็นสัญชาติ ลาว เนปาล อินเดีย จีน เบลรุส และเวียดนาม ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาระดับชาติได้โดยบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ทาง ตม. เชียงแสน ได้มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่ รวมถึงประสานงานร่วมกับ ตม.ลาวในการทำงานร่วมกัน

โดยสถิติการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานตั้งแต่เดือน ส.ค.64 – ต.ค.65 สามารถช่วยเหลือคนไทยกลับมาได้แล้ว 105 ราย ซึ่งพบว่าแนวโน้มที่คนไทยจะถูกหลอกให้ไปทำงานลดลง เนื่องจากมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด ซึ่งในระดับพื้นที่ ก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง