“จุติ”ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เร่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่

174

“จุติ”ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เร่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่


วันที่ 12 พ.ย. 65 เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จำนวน 132 คน ที่เสียสละ อุทิศตน ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงและครอบครัว

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ พม. และผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงและครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำในการป้องกันความรุนแรงในชุมชนฯ และเยี่ยมชมการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลพร้อมมอบเสื้อและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่


นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ตนมาติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มีความพึงพอใจมากสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาล โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาเข้มแข็งมากกว่าเดิม อีกทั้งเด็กทุกคนจะได้เข้าไปเรียนหนังสือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันเราได้ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทดแทนชั่วคราวก่อน และได้ตกลงกับทางจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้ว่าจะมีการวางศิลาฤกษ์ของศูนย์แห่งใหม่ภายในเดือนธันวาคมนี้

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นครั้งที่ 4 หลังจากเกิดเหตุได้ 35 วัน และจะยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าทุกปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการช่วยเหลือเยียวยาทางสังคมด้วย ในเรื่องการสร้างอาชีพใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน ด้วยการทำงานอย่างบูรณาการ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยความทุ่มเท ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนประสบผลสำเร็จ

“ซึ่งจะเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งเราจะมีแผนเผชิญเหตุทางด้านสังคมที่เรียนรู้มาจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ด้วย โดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และจะสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยมีจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นกรณีศึกษา และจะทำงานเชิงรุกต่อไป อย่างไรก็ตาม จังหวัดหนองบัวลำภู เราพยายามช่วยเหลืออย่างครบวงจร จะต้องดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้มแข็งและยั่งยืน แล้วเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม” นายจุติ กล่าว